Aiheesta muualla_banneri

Aiheesta muualla

Paikallisesta sopimisesta Wikipediassa


Myytinmurtaja: Vastustaako SAK paikallista sopimista?


Suomen Yrittäjät, Työehtosopimusten paikallinen sopiminen 


Suomen Yrittäjät, Kilpailukykysopimus ja paikallisen sopimisen eteneminen


Suomen Yrittäjät 10/2017, Yrittäjägallup: 70 % pk-yrittäjistä haluaisi sopia työehdoista yrityksissä. Vastaajista 16 % kuuluu työehtosopimuksia tekevään työnantajaliittoon. Yrittäjägallupiin vastasi 1012 yrittäjää. Sen teki Kantar TNS.

> Yrittäjägallup


Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Lähtökohtana sopimusvapaus (PAMPus 4/2016) 


Lakimiesliitto: Paikallinen sopiminen lisääntyi voimakkaasti (2016) 

STTK Uutishuone: Paikallisen sopimisen lisääminen edellyttää luottamusmiesjärjestelmän kehittämistä (2016) 

Tasa-arvovaje, Milja Saari ja Ville Kainulainen, Paikallisen sopimisen vaietut vaikutukset (2016) 

Paikallista sopimista koskeva selvitys (Harri Hietala, 2015)


Akavan Erityisalat, Paikallinen sopiminen ok – sanelulle selkeä ei (Yhteenveto 4/2015) 


Akavan luottamusmiesbarometrin tuloksia

Työaikapankki  (pdf) (134.4 KB)

Paikallinen sopiminen (pdf) (146.4 KB)


EK: Paikallista sopimista jarruttaa ay-liittojen vastahankainen suhtautuminen (25.9.2015)


Akava: Paikallinen sopiminen on jo tuttu juttu (2015) 

Talous ja Yhteiskunta 4/2015, Ville Kainulainen: Neuvottelua vai sanelua? – Luottamusmiesten neuvottelulähtökohdat yksityisellä palvelusektorilla 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys, (12/2013), Kollektiivisopimukset työehtojen turvaajana

Tarve ja luottamus edistävät paikallista sopimista – tutkittuja kokemuksia (2008)


AKAVA, KT, PT, SAK, STTK, TT, Työsuojelurahasto, Toimittaja Leena Seretin: Paikallinen sopiminen – tutkittuja käytäntöjä (2000)