Mita_on_paikallinen_sopiminen

Järjestäytymisen merkitys sopimisessa

TES-ehtoja paremmista työsuhteen ehdoista voidaan aina sopia, oli työnantaja järjestäytynyt tai ei.

Jos yrityksen toimialalla on työehtosopimus, perustuu työpaikkakohtainen paikallinen sopiminen työehtosopimuksen valtuutusmääräyksiin, ellei olla sopimassa tes-ehtoja paremmista ehdoista.

Yleissitova työehtosopimus koskee kaikkia alan työnantajia näiden järjestäytymisestä riippumatta, mutta järjestäytymätön työnantaja voi sopia yleissitovan työehtosopimuksen määräyksistä poiketen vain hyvin rajoitetusti. Tällä tarkoitetaan nimenomaan TES-ehtoja heikentävää sopimista.

Työaika-asioista voivat myös järjestäytymättömät työnantajat sopia työehtosopimusmääräyksistä poiketen, mikäli työehtosopimuksessa on annettu valtuutus TES:n työaikamääräyksistä poikkeamiseen paikallisesti.

Järjestäytyneet työnantajat voivat tehdä työntekijöiden kanssa TES-valtuutussäännösten perusteella myös heikennyksiä TES-määräyksiin (esim. sopimus työehtosopimukseen perustuvan lomarahan poistamisesta vaikeutuneessa taloudellisessa tilanteessa).

Jos työehtosopimusta ei lainkaan ole tai jos työnantaja on normaalisitovalla toimialalla järjestäytymätön, perustuvat työsuhteen ehdot työlainsäädäntöön (ennen kaikkea työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki) sekä työsopimuksen ehtoihin. Paikallinen työpaikkakohtainen sopiminen ja edellä mainituista laeista poikkeaminen on tällöin mahdollista lakien nimenomaisesti sallimissa rajoissa. Lain minimiä paremmista ehdoista voidaan kuitenkin edelleen sopia. Tällöin paikallinen sopiminen on ennen kaikkea yksilökohtaista sopimista työnantajan ja työntekijän välillä. Kukaan muu kuin työntekijä itse ei voi sopia työsopimuksensa ehtojen muuttamisesta.

Työntekijän järjestäytymisellä (ei kuuluuko omaan ammattiliittoon vai ei) ei ole vaikutusta paikallisen sopimuksen tekemisessä.

Kilpailukykysopimuksen mukaiset sopimukset eivät ole aitoja paikallisia sopimuksia, koska se ei perustunut vapaaehtoisuuteen. Kiky ei kuitenkaan koske järjestäytymättömiä yrityksiä. Järjestäytymättömät yritykset eivät siis voineet käyttää kikyn ”paikallista sopimista”. Tällaisessa yrityksessä yksittäisellä asiantuntijalla tai ylemmällä toimihenkilöllä ei ollut mitään velvollisuutta sopia kilpailukykysopimuksen mukaisista asioista myöskään omassa työsopimuksessaan. 

Lisäksi myös työnantaja- ja työntekijäliitot valvovat työehtosopimusten noudattamista järjestäytyneillä työpaikoilla. Järjestäytymättömiin työpaikkoihin valvontavastuu tai -oikeus eivät ulotu.