Mita_on_paikallinen_sopiminen

Paikallinen sopiminen suppeassa mielessä

Suppeassa mielessä paikallisella sopimisella tarkoitetaan työehtosopimuksen tai lain perusteella tapahtuvaa työsuhteen ehtoja koskevaa sopimista.


Tämä on se perinteisempi tapa puhua paikallisesta sopimisesta. Eli sovitaan toisin kuin mitä työehtosopimuksessa tai laissa sanotaan, mutta nimenomaan ko. säädöksen suomin valtuuksin.


Menettelytavat sovellettavasta työehtosopimuksesta

Paikallisen sopimisen menettelytavat määräytyvät sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti ja ne on aina selvitettävä kyseisestä työehtosopimuksesta. Kysymys voi olla työehtosopimuksen tarkoittamasta toisin sopimisesta vain silloin, kun työehtosopimuksessa on nimenomainen määräys tai valtuutus sopia asiasta toisin tai kun sovitaan jonkin työehtosopimuksen kohdan soveltamisesta työpaikalla.


Sellaisista ehdoista, jotka ovat ristiriidassa työehtosopimuksen kanssa, ei voida sopia paikallisesti eikä työsopimuksessa. Henkilökunnan edustaja (luottamusmies, luottamusvaltuutettu) tarvitsee aina asianosaiselta erillisen valtuutuksen, jos paikallisella sopimuksella ollaan puuttumassa yksittäisen työntekijän työsopimuksessa sovittuihin asioihin.